PROBLÉMÁK

A lakosság számának csökkenése

Tisztelt Böhönyei Lakosok!

Szeretnék egy fontos dologra rávilágítani, ami hosszú távon meghatározza egy település fejlődését, jövőképét, fennmaradását. Ez pedig a demográfiai, vagyis népesedési helyzet, egyszerűbben fogalmazva a mindenkori lakosság száma. Ezen a területen óriási problémája van Böhönyének, méghozzá az, hogy a népessége folyamatosan csökken. Ez alapvetően 3 fő problémára vezethető vissza. Az első, a helyben elérhető munkahelyek mennyisége és minősége, vagy annak hiánya. A második a településen élők egészségügyi helyzete, a helyben elérhető egészségügyi szolgáltatások minősége, vagy azok hiánya. A harmadik a település kulturális és közösségi életével függ össze.

1990 és 2008 között eltelt 18 évben összesen 258 fővel csökkent a település lélekszáma. 2009 és 2013 között ez a népességcsökkenés megállt, ami bizakodásra adhatott okot akkoriban. Azonban 2014-től kezdődően ismét elindult a népességcsökkenés, ráadásul fel is gyorsult, hiszen nem egészen 5 év alatt 206 fővel csökkent a település lélekszáma a hivatalos statisztikai adatok alapján. Miért gyorsult fel a lakosság számának csökkenése? Mit tett ez ellen Zsoldos Márta Piroska polgármesterként?

Válaszoljuk meg ezt a kérdést a munkahelyteremtéssel összefüggésben. 1990 és 2014 között, Molnár József és Szijártó Henrik polgármestersége idején kiépült a település alapvető infrastruktúrája, elkészültek a főbb közművek, letelepedett a korábbi nevén Halm Bt, mely az egyik legnagyobb foglalkoztató a környéken. Megújult és egy helyre került az iskola, új óvoda épült, felújításra került a művelődési ház, tűzoltóság és mentőállomás, valamint egészségügyi központ létesült a településen. Gyakorlatilag az összes közintézmény az önkormányzat kivételével teljes megújuláson és bővítésen ment keresztül, ami nyilvánvaló munkahelyteremtéssel is együtt járt, hiszen ezeket a megújított, kibővített, újonnan létesült intézményeket működtetni kell. Ez sok helyi embernek biztosított és biztosít jelenleg is munkahelyeket.

Elindult a sertéstelep megújítása és bővítése magánberuházás keretében, ami a településnek komoly iparűzési adóbevételt generál, melyet akkor polgármesterjelöltként nagy erőkkel támadott Zsoldos Márta Piroska.

Ehhez képest nézzük meg, mi történt az elmúlt 5 évben Böhönyén. Nem készült el egyetlen olyan új közintézmény, mely munkahelyteremtéssel járt volna együtt. A korábban nagy hírveréssel beharangozott térkő üzem nem működhet olyan jól, hisz alig készült el az ott gyártott térkőből bármi is a településen néhány tíz méternyi járda megépítésén kívül. A közmunkaprogramban részt vevők száma folyamatosan csökken. A közintézményeket sok helyi lakosnak kellett elhagynia, iskola, óvoda, önkormányzat, tűzoltóság, kommunális csoport, mert vagy Zsoldos Márta Piroskával, vagy az általa kinevezett vezetőkkel nem tudtak együtt dolgozni. Arra is volt példa, hogy rasszista kijelentések miatt mondott fel valaki és hagyta el a települést. Számos közintézményben ma már alig találunk helyben lakó dolgozót, egyre több munkakört vidékiek töltenek be, a helyiek pedig vidékre kényszerülnek eljárni, hogy munkát találjanak.

A vállalkozókkal sem bánt kesztyűs kézzel Zsoldos Márta Piroska. Polgármestersége idején távozott Böhönyéről a Family Frost, az iskolába már nem a helyi Zöldség-Gyümölcs Bolt szállítja be a zöldséget és gyümölcsöt, hanem egy vidéki vállalkozó, a helyi pékségek sem lehetnek kizárólag a napközi beszállítói. Nem tett semmit az elmúlt 5 évben, hogy a vállalkozói környezetet érdemben javítsa, hogy megpróbáljon tenni azért, hogy új vállalkozások települjenek Böhönyére, a meglévők pedig maradjanak helyben és sikeresek legyenek.

Böhönye közigazgatási terület alapján Somogy megye 11. legnagyobb községe, lakosságszám alapján a 246 somogyi településből a 20. helyet foglalja el. Most még… Ha ez így megy tovább, Böhönye elnéptelenedik.

Böhönye ennél többet érdemel.

Beck Zoltán Lajos
független polgármesterjelölt

A lakosság egészségügyi állapota

Tisztelt Böhönyei Lakosok!

Az előző levelemben kitértem a lakosság csökkenés problémájára, mely részben a település egészségügyi helyzetével is összefügg. A lakosság egészségügyi állapotát számos tényező határozza meg, többek között a munkakörülmények, lakhatási körülmények, a rendszeres sportolási lehetőségek, az egészséges életmód feltételei, valamint a helyben elérhető egészségügyi szolgáltatások minősége, vagy azok hiánya.

Lássuk, hogy áll ezen a téren Böhönye.

 • Sokan nem helyben, hanem vidéken találnak munkát maguknak, mely utazással jár, sok időt és energiát vesz igénybe. Ez fárasztó, nem jut idő az ingázás miatt sportolásra, megfelelő pihenésre.
 • A lakhatási körülmények sok esetben nem megfelelőek, és van olyan utca Böhönyén, ahol nincs vezetékes ivóvíz a háztartásokban.
 • A rendszeres sportolási lehetőségeket jelentős mértékben korlátozza, hogy sem az iskola sport létesítményei, sem a helyi futballpálya nincs nyitva állandó jelleggel, vagyis csak külön kérésre lehet igénybe venni ezeket a létesítményeket.
 • Az egészséges életmód feltétele a megfelelő táplálkozás, a helyben elérhető, helyben megtermelt élelmiszerek elérhetősége. A közintézményekben ehhez képest vidékről hozzák az árualapot, (mert a helyi vállalkozók nem kellenek Böhönyére), ami sok esetben nem megfelelő minőségű a lakosság hozzám eljuttatott jelzései alapján.
 • Az egészségügyi szolgáltatások száma és minősége sem kielégítő. Nincsen megfelelő szakrendelés, a háziorvosi rendelés ideje jelentősen korlátozott, hiányoznak a rendszeres szűrővizsgálatok, holott az infrastrukturális háttere biztosított ezeknek a szolgáltatásoknak, hiszen ezért készült el 2011-ben az Egészségügyi központ.

Ezek a tényezők mind hozzájárultak ahhoz, hogy felgyorsult a lakosság számának csökkenése. Mit tett ez ellen Zsoldos Márta Piroska polgármesterként? Semmit. Csak tovább rontott a helyzeten.

 • Munkahelyteremtés helyett munkahelyek szűntek meg miatta, vállalkozások hagyták el a települést.
 • Nem oldotta meg azt sem 5 év alatt, hogy minden utcában legyen vezetékes ivóvíz a háztartásokba bekötve.
 • A közétkeztetésben rosszabb minőségű alapanyagok kerülnek az iskolába, óvodába polgármesterségének kezdete óta.
 • A sportpálya jelenleg is zárva van, csak egyedi kérelem alapján lehet használni, nincs biztosítva a gördülékeny és akadálymentes használat.
 • Nincs megfelelően hasznosítva az Egészségügyi központ, nem szervezte meg a szakrendelések folyamatos igénybevételének lehetőségét. A rendelőn kívüli vérvétel megszűnt a településen, nincs, aki szállítsa a betegeket, pedig erre igény mutatkozna.

 

Böhönye ennél többet érdemel!

 

Beck Zoltán Lajos
független polgármesterjelölt

Tisztelt Böhönyei Lakosok!

Szeretnék egy fontos dologra rávilágítani, ami hosszú távon meghatározza egy település fejlődését, jövőképét, fennmaradását. Ez pedig a demográfiai, vagyis népesedési helyzet, egyszerűbben fogalmazva a mindenkori lakosság száma. Ezen a területen óriási problémája van Böhönyének, méghozzá az, hogy a népessége folyamatosan csökken. Ez alapvetően 3 fő problémára vezethető vissza. Az első, a helyben elérhető munkahelyek mennyisége és minősége, vagy annak hiánya. A második a településen élők egészségügyi helyzete, a helyben elérhető egészségügyi szolgáltatások minősége, vagy azok hiánya. A harmadik a település kulturális és közösségi életével függ össze.

1990 és 2008 között eltelt 18 évben összesen 258 fővel csökkent a település lélekszáma. 2009 és 2013 között ez a népességcsökkenés megállt, ami bizakodásra adhatott okot akkoriban. Azonban 2014-től kezdődően ismét elindult a népességcsökkenés, ráadásul fel is gyorsult, hiszen nem egészen 5 év alatt 206 fővel csökkent a település lélekszáma a hivatalos statisztikai adatok alapján. Miért gyorsult fel a lakosság számának csökkenése? Mit tett ez ellen Zsoldos Márta Piroska polgármesterként?

Válaszoljuk meg ezt a kérdést a munkahelyteremtéssel összefüggésben. 1990 és 2014 között, Molnár József és Szijártó Henrik polgármestersége idején kiépült a település alapvető infrastruktúrája, elkészültek a főbb közművek, letelepedett a korábbi nevén Halm Bt, mely az egyik legnagyobb foglalkoztató a környéken. Megújult és egy helyre került az iskola, új óvoda épült, felújításra került a művelődési ház, tűzoltóság és mentőállomás, valamint egészségügyi központ létesült a településen. Gyakorlatilag az összes közintézmény az önkormányzat kivételével teljes megújuláson és bővítésen ment keresztül, ami nyilvánvaló munkahelyteremtéssel is együtt járt, hiszen ezeket a megújított, kibővített, újonnan létesült intézményeket működtetni kell. Ez sok helyi embernek biztosított és biztosít jelenleg is munkahelyeket.

Elindult a sertéstelep megújítása és bővítése magánberuházás keretében, ami a településnek komoly iparűzési adóbevételt generál, melyet akkor polgármesterjelöltként nagy erőkkel támadott Zsoldos Márta Piroska.

Ehhez képest nézzük meg, mi történt az elmúlt 5 évben Böhönyén. Nem készült el egyetlen olyan új közintézmény, mely munkahelyteremtéssel járt volna együtt. A korábban nagy hírveréssel beharangozott térkő üzem nem működhet olyan jól, hisz alig készült el az ott gyártott térkőből bármi is a településen néhány tíz méternyi járda megépítésén kívül. A közmunkaprogramban részt vevők száma folyamatosan csökken. A közintézményeket sok helyi lakosnak kellett elhagynia, iskola, óvoda, önkormányzat, tűzoltóság, kommunális csoport, mert vagy Zsoldos Márta Piroskával, vagy az általa kinevezett vezetőkkel nem tudtak együtt dolgozni. Arra is volt példa, hogy rasszista kijelentések miatt mondott fel valaki és hagyta el a települést. Számos közintézményben ma már alig találunk helyben lakó dolgozót, egyre több munkakört vidékiek töltenek be, a helyiek pedig vidékre kényszerülnek eljárni, hogy munkát találjanak.

A vállalkozókkal sem bánt kesztyűs kézzel Zsoldos Márta Piroska. Polgármestersége idején távozott Böhönyéről a Family Frost, az iskolába már nem a helyi Zöldség-Gyümölcs Bolt szállítja be a zöldséget és gyümölcsöt, hanem egy vidéki vállalkozó, a helyi pékségek sem lehetnek kizárólag a napközi beszállítói. Nem tett semmit az elmúlt 5 évben, hogy a vállalkozói környezetet érdemben javítsa, hogy megpróbáljon tenni azért, hogy új vállalkozások települjenek Böhönyére, a meglévők pedig maradjanak helyben és sikeresek legyenek.

Böhönye közigazgatási terület alapján Somogy megye 11. legnagyobb községe, lakosságszám alapján a 246 somogyi településből a 20. helyet foglalja el. Most még… Ha ez így megy tovább, Böhönye elnéptelenedik.

Böhönye ennél többet érdemel.

Beck Zoltán Lajos
független polgármesterjelölt

A lakosság egészségügyi állapota

Tisztelt Böhönyei Lakosok!

Az előző levelemben kitértem a lakosság csökkenés problémájára, mely részben a település egészségügyi helyzetével is összefügg. A lakosság egészségügyi állapotát számos tényező határozza meg, többek között a munkakörülmények, lakhatási körülmények, a rendszeres sportolási lehetőségek, az egészséges életmód feltételei, valamint a helyben elérhető egészségügyi szolgáltatások minősége, vagy azok hiánya.

Lássuk, hogy áll ezen a téren Böhönye.

 • Sokan nem helyben, hanem vidéken találnak munkát maguknak, mely utazással jár, sok időt és energiát vesz igénybe. Ez fárasztó, nem jut idő az ingázás miatt sportolásra, megfelelő pihenésre.
 • A lakhatási körülmények sok esetben nem megfelelőek, és van olyan utca Böhönyén, ahol nincs vezetékes ivóvíz a háztartásokban.
 • A rendszeres sportolási lehetőségeket jelentős mértékben korlátozza, hogy sem az iskola sport létesítményei, sem a helyi futballpálya nincs nyitva állandó jelleggel, vagyis csak külön kérésre lehet igénybe venni ezeket a létesítményeket.
 • Az egészséges életmód feltétele a megfelelő táplálkozás, a helyben elérhető, helyben megtermelt élelmiszerek elérhetősége. A közintézményekben ehhez képest vidékről hozzák az árualapot, (mert a helyi vállalkozók nem kellenek Böhönyére), ami sok esetben nem megfelelő minőségű a lakosság hozzám eljuttatott jelzései alapján.
 • Az egészségügyi szolgáltatások száma és minősége sem kielégítő. Nincsen megfelelő szakrendelés, a háziorvosi rendelés ideje jelentősen korlátozott, hiányoznak a rendszeres szűrővizsgálatok, holott az infrastrukturális háttere biztosított ezeknek a szolgáltatásoknak, hiszen ezért készült el 2011-ben az Egészségügyi központ.

Ezek a tényezők mind hozzájárultak ahhoz, hogy felgyorsult a lakosság számának csökkenése. Mit tett ez ellen Zsoldos Márta Piroska polgármesterként? Semmit. Csak tovább rontott a helyzeten.

 • Munkahelyteremtés helyett munkahelyek szűntek meg miatta, vállalkozások hagyták el a települést.
 • Nem oldotta meg azt sem 5 év alatt, hogy minden utcában legyen vezetékes ivóvíz a háztartásokba bekötve.
 • A közétkeztetésben rosszabb minőségű alapanyagok kerülnek az iskolába, óvodába polgármesterségének kezdete óta.
 • A sportpálya jelenleg is zárva van, csak egyedi kérelem alapján lehet használni, nincs biztosítva a gördülékeny és akadálymentes használat.
 • Nincs megfelelően hasznosítva az Egészségügyi központ, nem szervezte meg a szakrendelések folyamatos igénybevételének lehetőségét. A rendelőn kívüli vérvétel megszűnt a településen, nincs, aki szállítsa a betegeket, pedig erre igény mutatkozna.

 

Böhönye ennél többet érdemel!

 

Beck Zoltán Lajos
független polgármesterjelölt